studiuj na podhaluazsArchitektura wnętrzJubileusz PPUZ w Nowym TargustrategiaInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Dr Anna Budzanowska o rozwoju Podhalańskiej Uczelni

14 września 2020 r. do Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu przybyli znamienici goście: minister dr Jarosław Gowin, dr Anna Budzanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego  oraz Andrzej Gut-Mostowy, Sekretarz stanu, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki.

Spotkanie dotyczyło przyznania PPUZ w Nowym Targu dofinansowania z budżetu państwa kosztów realizacji inwestycji pn. „Rewitalizacja starego szpitala w Nowym Targu na potrzeby dydaktyczne Instytutu Nauk o Zdrowiu”. Dotacja celowa wyniosła 3 mln zł.

Jak zaznaczyła w trakcie poniedziałkowych rozmów dr Anna Budzanowska, w chwili obecnej najistotniejsze dla Podhalańskiej Uczelni jest opracowanie strategii rozwoju. Podczas spotkania, tę kwestię podkreślał również rektor PPUZ, dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk, prof. uczelni.

Wśród najważniejszych kierunków, w których powinna podążać uczelnia, dr Anna Budzanowska wymieniła poszerzanie oferty edukacyjnej o studia  okołomedyczne. Branża turystyczna regionu stałaby się dzięki temu nie tylko bogatsza o nowe atrakcje, ale również lepiej dostosowana do potrzeb turystów.

Kształt oferty edukacyjnej Uczelni nie może powstawać w oderwaniu od rzeczywistości – dziś szczególnie trudnej – zdominowanej przez pandemię rynek pracy ulega obecnie zdecydowanym przeobrażeniom. Uczelnia powinna na te wszystkie zmiany szybko reagować, aby móc wypełnić powstałą lukę. Elastyczność i kompetencje miękkie okażą się niezbędne zarówno w sferze turystyki, jak również lokalnej gospodarce, finansach, zawodach związanych z prawem i informatyką. Jak podkreśliła dr Anna Budzanowska, Uczelnia powinna również zwrócić uwagę na wypracowanie własnej, wyjątkowej specjalizacji.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dużą przychylnością odniosła się do planów rektora dra hab. Roberta Wojciecha Włodarczyka dotyczących uczynienia z Podhalańskiej Uczelni akademii.

Anna Gródek, DPiW

Fot. Ewelina Stożek, DPiW

Galeria zdjęć: