Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

Wzory dokumentów

Wzory podań dla studentów:

 Podanie do Departamentu Finansowego o zwrot nadpłaty (pdf, word);

 Podanie do Departamentu Finasowego o wystawienie faktury (pdf, word);

 Podanie do Dyrektora o przedłużenie sesji (pdf, word);

 Podanie do Dyrektora o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego (pdf, word);

 Podanie do Dyrektora o przywrócenie terminu podstawowego z egzaminu (pdf, word);

 Podanie do Dyrektora o przyznanie indywidualnej organizacji studiów (pdf, word);

 Podanie do Dyrektora wzór ogólny (pdf, word);

 Podanie do Działu Nauczania o przesłanie dyplomu pocztą (pdf, word);

 Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu w języku angielskim (pdf, word);

 Podanie do Działu Nauczania o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (pdf, word);

 Podanie do Prorektora ds. studenckich i kształcenia o powtarzanie semestru (pdf, word);

 Podanie do Prorektora ds. studenckich i kształcenia o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej (pdf, word);

 Podanie do Prorektora ds. studenckich i kształcenia o przyznanie indywidualnego programu studiów (pdf, word);

 Podanie do Prorektora ds. studenckich i kształcenia o uchylenie decyzji o skreśleniu (pdf, word);

 Podanie do Prorektora ds. studenckich i kształcenia o udzielenie urlopu (pdf, word);

 Podanie do Prorektora ds. studenckich i kształcenia o wpis warunkowy (pdf, word);

 Podanie do Prorektora ds. studenckich i kształcenia o wznowienie studiow (pdf, word);

 Podanie do Prorektora ds. studenckich i kształcenia o zmianę uczelni-kierunku-formy (pdf, word);

 Podanie do Prorektora ds. studenckich i kształcenia o przedłużenie terminu odbycia szkolenia BHP (pdfword);

 Wniosek do Działu Nauczania o wpisanie osiągnięć do suplementu (pdf, word);

 Formularz aktualizacji danych osobowych studenta (pdfword);