konferencja 21 majastrategiakonkurs ponekonkurs architketuraInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Dwuetapowe Zawody Symulacyjne

15 oraz 18 grudnia 2020 roku w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu odbyły się dwuetapowe Zawody Symulacyjne, realizowane w ramach projektu pn. „Opracowanie i realizacja programu rozwojowego kierunku pielęgniarstwo PPWSZ w Nowym Targu oraz utworzenie monoprofilowego centrum symulacji medycznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, Nr projektu POWR.05.03.00-00-0068/17.

Wydarzenie uświetnił swoją obecnością JM Rektor dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk, prof. Uczelni, któremu towarzyszyła Prorektor ds. studenckich i kształcenia dr Maria Zięba oraz Zastępca Dyrektora Instytutu Medycznego dr Paulina Jabłońska.

Przy aprobacie i wsparciu Dyrektora Instytutu Medycznego, dra hab. Zbigniewa Dońca, prof. Uczelni, Zawody Symulacyjne zostały przygotowane i zorganizowane przez Koordynatora Kierunku Pielęgniarstwo, dr n. o zdr. Magdalenę Nieckulę oraz Kierownika Projektu MCSM mgr Justynę Adamczuk.

W realizację II etapu projektu włączyli się także nauczyciele kierunku pielęgniarstwo: dr Stanisława Talaga, dr Wioletta Ławska, mgr Czesława Mrowca, mgr Lucyna Saniawa, mgr Alicja Diak, mgr Anna Fornal, mgr Maria Półtorak, mgr Dorota Poręba oraz mgr Marlena Pawlik, zaś ze strony Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego, Partnera Projektu: mgr Anna Sutor, mgr Anna Jarząbek, mgr Małgorzata Dzioboń, mgr Anna Kubicz oraz mgr Renata Rapacka.

Zaplecze techniczne zabezpieczał Stanisław Kowalczyk, technik symulacji medycznej przy wsparciu Roberta Lipkowskiego oraz Piotra Stanika. Oprawę fotograficzną oraz kwestie promocyjne (pakiety dla finalistów) zapewnili pracownicy Centrum Marketingu PPUZ:  Danuta Wojdyła, Ewelina Stożek i Anna Gródek.

Organizatorzy dziękują wszystkim osobom, zarówno ze strony PPUZ, jak i PSZS, które miały swój wkład w realizację Zawodów Symulacyjnych.

Galeria zdjęć: