Zdalne nauczaniecovidProjekt NBPBaner FE

Formularz zgłoszeniowy - Studia Dualne

Zapraszamy do współpracy w w ramach projektu pt.: "Studia dualne na kierunku finanse i rachunkowość — profil praktyczny".

Przedmiotem naszych działań jest poprawa, jakości kształcenia oraz wypromowanie kompetentnych i dobrze przygotowanych od strony praktycznej absolwentów, zdolnych do podejmowania i utrzymania pracy we współczesnych warunkach rynkowych i otoczeniu międzynarodowym.

Studia dualne (przemienne) na kierunku Finanse i Rachunkowość – profil praktyczny, proponowane w Podhalańskim Ośrodku Nauk Ekonomicznych w Nowym Targu – jednostce wspólnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, wyróżniają się tym, że w okresie 3-letniego) kształcenia w trybie stacjonarnym, student równolegle odbywa staże i praktyki zawodowe w zakładzie pracy w cyklu przemiennym: jeden okres np. tydzień/miesiąc uczestniczy w zajęciach dydaktycznych – wykładach, a drugi tydzień/miesiąc pracuje w zakładzie pracy/zakładach pracy (firmy, urzędy i inne instytucje otoczenia biznesowego).

Staż zawodowy realizuje się w wymiarze części etatu na podstawie umowy o pracę, zawartej pomiędzy studentem a przedsiębiorstwem zatrudniającym, w ramach której student otrzymuje wynagrodzenie finansowane przez uczelnię, a nie pracodawcę.

W przypadku chęci zgłoszenia przyjęcia na staż prosimy o podanie w treści wiadomości poniższego formularza nazwy i siedziby firmy oraz orientacyjnej ilości studentów, których zgłaszający może przyjąć na finansowane przez uczelnie staże/praktyki (miesięcznie).

*Przesyłając niniejszy formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Targu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu obsługi zgłoszenia uczestnictwa pracodawcy w projekcie studiów dualnych na kierunku finanse i rachunkowość.

Oświadczam, że dobrowolnie podaję dane osobowe i że znana jest mi Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Targu.

.

(*)
(*)
(*)
(*) - pola wymagane