konferencja 21 majastrategiakonkurs ponekonkurs architketuraInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Informatyzacja PPUZ w Nowym Targu (cyfrowa uczelnia 3.0)

Epidemia koronawirusa wymusiła przestawienie Uczelni na zdalny system studiowania. Nowy Rektor i jego współpracownicy, obok oczywistych wad studiowania zdalnego, zauważyli w tym również szansę na zdecydowaną poprawę zarówno metodyki, jak i narzędzi używanych w zdalnej pracy ze studentami, a szerzej – zdalnej pracy Uczelni.

Pełnomocnik Rektora ds. Cyfryzacji Uczelni dr Paweł Zamora przygotował szczegółowe informacje na temat poczynionych przez Dział IT w PPUZ działań na rzecz informatyzacji Uczelni.

W roku 2020 w zakresie rozwoju sprzętu i oprogramowania związanego z szeroko rozumianym nauczaniem zdalnym i informatyzacją uczelni w Dziale IT w PPUZ w Nowym Targu ponoszone były następujące wydatki:

  1. Licencje programów do dydaktyki, w tym dydaktyki zdalnej (programy: Zoom, Apollo, TeamViewer, Aliant, głosuj24, itp.) – 171 751 złotych.
  2. Zakupy sprzętu komputerowego – 282 940 złotych (w tym rozbudowa sieci Wi-Fi 100 000 złotych).
  3. Usługi serwisowe – prawie 75 000 złotych.
  4. Inne zakupy sprzętu, w tym zakup kamerek internetowych – prawie 39 000 złotych.

 

Łączne wydatki roczne Działu IT w roku 2020 wyniosły 567 791,32 złotych; wydatki były ponoszone praktycznie dopiero od powołania dr. hab. Roberta Włodarczyka na Rektora Uczelni.

W grudniu 2020 roku została powołana rektorska Komisja ds. Cyfryzacji Uczelni, której zadaniem będzie zarekomendowanie władzom uczelni koncepcji kompleksowej cyfryzacji PPUZ w Nowym Targu. Od 16 lipca 2020 roku działa na Uczelni Komisja ds. Cyfryzacji Dydaktyki oraz został powołany Pełnomocnik Rektora ds. Cyfryzacji Dydaktyki (dr Paweł Zamora); odbyły się spotkania z pracownikami i kierownikami działów. Efektem tych działań jest raport opisujący potrzeby Uczelni w zakresie cyfrowego nauczania.

Obecnie w ramach nauczania zdalnego pracownicy i studenci wykorzystują program Zoom oraz platformy Google Classroom i Moodle. Do układania i prezentacji harmonogramu zajęć korzystamy z programu Apollo, który umożliwia optymalne planowanie i rozliczanie czasu pracy nauczycieli akademickich, bez żmudnego raportowania wykonanych zajęć dydaktycznych. Program Apollo umożliwia szybkie zmiany harmonogramów zajęć dla studentów, w tym linkowania zajęć zdalnych. Wdrażane są również zmiany w użytkowanych przez Uczelnię platformach, np.  eOrdo, tak, by przystosować je do nowych wymagań.  

Wnioski z raportu dotyczącego cyfryzacji dydaktyki zostały przedstawione władzom Uczelni i są obecnie realizowane.    

Planowane jest również wdrożenie kompleksowej cyfryzacji uczelni (Uczelnia 3.0), która będzie realizowana w latach 2021-2023 i będzie obejmowała: system „dziekanatowy”,  system rekrutacji na studia, systemy ERP, systemy obiegu dokumentów, system informacji naukowej, platformę edukacyjną i aplikacje mobilne. W ramach przygotowań do cyfryzacji Uczelni planowane są prezentacje firm zajmujących się wdrażaniem na uczelniach rozwiązań cyfrowych, spotkania z pracownikami, kierownikami działów, wizyty studyjne w innych uczelniach, które wykorzystują konkretne rozwiązania cyfrowe, itp.  Środki na sfinansowanie powyższych wydatków pochodzić będą z środków własnych uczelni i źródeł zewnętrznych.

Centrum Marketingu                                         

Galeria zdjęć: