studiuj na podhaluazsArchitektura wnętrzJubileusz PPUZ w Nowym TargustrategiaInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Komunikaty

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

Szanowni Studenci

Ponownie przygotowaliśmy dla Państwa ankiety absolwenckie i ankiety ewaluacyjne, dzięki którym będą mogli Państwo swobodnie i anonimowo wypowiedzieć się na temat jakości kształcenia na naszej Uczelni. Dzięki Państwa opiniom będziemy mogli podnosić standardy działalności dydaktycznej w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wypełnianiu ankiet.

Ankiety będą dostępne od 17 czerwca do 14 września br. w Wirtualnym Dziekanacie (eOrdo omnis) w zakładce: STUDIA -> ANKIETY -> BIEŻĄCE ANKIETY.

Zapewniamy, że ankiety są całkowicie anonimowe i wykorzystywane jedynie w celu doskonalenia  jakości kształcenia w naszej Uczelni.

Centrum Badań Jakości Kształcenia

 *************************************************

Szanowni Studenci,

informujemy, że 3 lutego 2021 r. Zarządzeniem Rektora PPUZ nr 15/2021 została ustalona organizacja kształcenia w semestrze letnim 2020/2021. Bardzo prosimy o zapoznanie się z treścią tego zarządzenia, które przesyłamy w załączeniu.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 zajęcia dydaktyczne na studiach będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, analogicznie jak w semestrze zimowym.

Dopuszczono możliwość realizacji na terenie Uczelni części zajęć dydaktycznych kształtujących umiejętności praktyczne realizowanych w pracowniach specjalistycznych wymagających korzystania z odpowiedniego sprzętu, jak również w jednostkach z którymi Uczelnia ma podpisane stosowne porozumienia oraz zajęć w terenie.

Zajęcia realizowane na Uczelni i w innych jednostkach będą zamieszczone w planie zajęć dostępnym na stronie internetowej Uczelni www.ppuz.edu.pl w zakładce Dla studenta – Plan zajęć (z oznaczeniem numeru sali lub nazwy jednostki), natomiast pozostałe zajęcia oznaczone są jako „PPUZ zajęcia zdalne”. Plan zajęć zostanie udostępniony najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem zajęć w semestrze letnim tj. do połowy przyszłego tygodnia. Zgodnie z organizacją roku akademickiego zajęcia w semestrze letnim 2020/2021 rozpoczynają się od 25 lutego.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy z Działem Nauczania (pok. 227) e-mail: dos@ppuz.edu.pl.

Dział Nauczania

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

ZARZĄDZENIE
*********************************************************************************************

Szanowni Studenci,

Uprzejmie informujemy, że do końca semestru zimowego określonego w organizacji roku  akademickiego 2020/2021 przedłużony został termin realizacji zajęć w trybie zdalnym.

W załączeniu przesyłamy zmianę do Zarządzenia nr 160/2020.RW Rektora PPUZ (z tekstem jednolitym) w sprawie czasowego zawieszenia zajęć realizowanych w formie stacjonarnej w Uczelni i prowadzenia tych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z którym prosimy się szczegółowo zapoznać.

zarządzenie 1

zarządzenie 2

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Salą Obsługi Studenta (pok. 227) e-mail: dos@ppuz.edu.pl

tel: 18 26 10 731 (FA, TiR, BN, S)

tel: 18 26 10 732 (F, D)

tel: 18 26 10 733 (P 1 st, K, PS)

tel: 18 26 10 728 (A, GP, FiR nst)

tel: 18 26 10 734 (P 2 st, FiR st, RM, RAE)

Jeżeli będą występowały problemy techniczne podczas korzystania z platform e-learningowych prosimy o kontakt mailowy: pomoc.nauczaniezdalne@eppuz.edu.pl

 *************************************************************************************************

Odbiór i przedłużanie ważności legitymacji studenckich i ich przedłużanie odbywa się w pok. 223a.

 *************************************************************************************************

Odbiór decyzji stypendialnych oraz składanie druków numerów kont p. 223a,224,226

************************************************************************************************************* 

Drodzy Studenci,

 W związku z prowadzeniem zajęć zdalnych prowadzonych w trybie synchronicznym z wykorzystaniem programu Zoom bardzo prosimy o logowanie się do poczty z domeną eppuz.edu.pl co najmniej 15 minut przed zajęciami celem pobrania linku do wykładu.

**************************************************************************************************************

Szanowni Studenci, 

 Każdy student PPUZ w Nowym Targu posiada drugi adres mailowy z domeną eppuz.edu.pl według następującego schematu: nr_albumu@eppuz.edu.pl, który będzie służył do kształcenia zdalnego oraz do kontaktu z Uczelnią 

 Konstrukcja maila oparta jest na indywidualnym numerze albumu studenta i ma postać: numer_albumu@eppuz.edu.pl.

Po uzyskaniu statusu studenta konto jest tworzone przez Dział IT. Wykorzystywane jest zarówno do kontaktu mailowego studenta z pracownikami uczelni i wykładowcami, jak i podczas logowania do platformy zdalnego nauczania Google Classroom.

Opis logowania oraz przywracania konta znajduje się na stronie uczelni pod adresem: https://ppuz.edu.pl/ksztalcenie-zdalne-komunikat-ii.html. 

 

Komunikaty ogólne:

Dział nauczania-obsługa studenta- znajduje się w pok. 227  tel. 18 26 10 733; email: dos@ppuz.edu.pl

Sekretariat Instytutu znajduje się w pok. 424 tel.18 26 10 736; email: if@ppuz.edu.pl

1. Wydawanie kart wjazdu na parking Uczelni - informacja - pobierz

2. Regulamin studiów/ regulamin odpłatności  https://www.ppwsz.edu.pl/dydaktyka.html

3. Przypominamy,  iż zgodnie z § 11 ust. 5 Regulaminu Studiów PPUZ, podania o przyznanie indywidualnej organizacji studiów należy składać co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru, którego dotyczy podanie. Podanie wraz z aktualnym załącznikiem potwierdzającym uzasadnienie należy złożyć w Dziale Nauczania (pok. 227) najpóźniej do 31.01.2021. 

******************************************************************************************************

I ROK STACJONARNY

1. Informacje organizacyjnepobierzuchwała o kształceniu zdalnym

2. Legitymacje studenckie można odbierać od 10-14 w p.223a

3. Opiekun roku: dr hab. Zofia Rogóż

4. PODZIAŁ NA GRUPY- SEMESTR 2 20/21-LATO

5. Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Regulaminem praktyk studenckich PPUZ w Nowym Targu §7 pkt.3 każdy student zobowiązany jest do posiadania książeczki sanitarno-epidemiologicznej.  Osoby które posiadają taki dokument proszone są o jego okazanie w Sali Obsługi Studenta p. 227 lub przesłanie skanu strony książeczki z imieniem i nazwiskiem oraz strony z potwierdzeniem badań od lekarza medycyny pracy na adres elzbieta.dworska@ppuz.edu.pl do 28 lutego 2021r.

Osoby które nie posiadają książeczki  sanitarno-epidemiologicznej zobowiązane są do jej wyrobienia. Skierowanie na badania można odebrać w Sali Obsługi Studenta  p. 227. Ostateczny czas na dostarczenie książeczki do p. 227 upływa 28 lutego 2021r.

**********************************************************************************

II ROK STACJONARNY 

1.PODZIAŁ NA GRUPY- SEMESTR 4 20/21- LATO

2. Opiekun roku: dr Bożena Bogusz

3. Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Regulaminem praktyk studenckich PPUZ w Nowym Targu §7 pkt.3 każdy student zobowiązany jest do posiadania książeczki sanitarno-epidemiologicznej.  Osoby które posiadają taki dokument proszone są o jego okazanie w Sali Obsługi Studenta p. 227 lub przesłanie skanu strony książeczki z imieniem i nazwiskiem oraz strony z potwierdzeniem badań od lekarza medycyny pracy na adres elzbieta.dworska@ppuz.edu.pl do 29 lutego 2020r.

Osoby które nie posiadają książeczki  sanitarno-epidemiologicznej zobowiązane są do jej wyrobienia. Skierowanie na badania można odebrać w Sali Obsługi Studenta  p. 227. Ostateczny czas na dostarczenie książeczki do p. 227 upływa 29 lutego 2020r.

**********************************************************************************

ABSOLWENCI 

Odbiór dyplomów, odpisów do dyplomu oraz dyplomów w języku angielskim w pok. 226.

Odbiór suplementów do dyplomu w pok. 227.