II DebatakonkursyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Porozumienie Podhalańskiej Uczelni z Muzeum Tatrzańskim

23 lutego 2021 r. nastąpi podpisanie porozumienia pomiędzy Podhalańską Państwową Uczelnią Zawodową w Nowym Targu i Muzeum Tatrzańskim. PPUZ w Nowym Targu będą reprezentowali Rektor dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk, prof. uczelni oraz Prorektor ds. współpracy i rozwoju, dr Bianka Godlewska-Dzioboń, zaś Muzeum Tatrzańskie – Dyrektor Anna Wende-Surmiak. W spotkaniu wezmą również udział Dyrektor Instytutu Humanistyczno-Społecznego, dr Małgorzata Wesołowska, oraz p.o. Dyrektor Instytutu Technicznego mgr inż. arch. Agata Bentkowska.

Porozumienie dotyczy współpracy między innymi w zakresie stwarzania odpowiednich warunków do wymiany doświadczeń organizacyjnych, dydaktycznych i naukowych, animowania i tworzenia sieci współpracy, mających na celu efektywniejsze wykorzystanie potencjału naukowego i kadrowego obu stron, podejmowania wspólnych przedsięwzięć naukowych i dydaktycznych, stworzenia dla studentów studiów inżynierskich na kierunku architektura możliwości odbywania praktyk oraz staży w Muzeum oraz w jednostkach jemu podległych, promocji wspólnie podejmowanych działań, pozyskiwania funduszy na realizację przedsięwzięć w obszarze edukacji, nauki, czy przedsiębiorczości ze źródeł krajowych i międzynarodowych oraz promocji i popularyzacji działań Uczelni i Muzeum  na zasadzie wzajemności.

Centrum Marketingu

Galeria zdjęć: