studiuj na podhaluazsArchitektura wnętrzJubileusz PPUZ w Nowym TargustrategiaInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Praktyki zawodowe

OPIEKUN DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZY PRAKTYK ZAWODOWYCH, KIERUNEK KOSMETOLOGIA:

mgr Faustyna Kuros

terminy przyjęć: Wtorek 8:00-15:00 p.120; Środa w przerwach między zajęciami p. 423

email: faustyna.kuros@ppuz.edu.pl

Karte zgłoszenia na praktyki wraz z podpisanym przez zakład pracy programem praktyk należy składać w formie skanu (emailowo) na adres ik@ppuz.edu.pl w terminie od 1.04 do 30.06 (p.421) (program praktyk i karta zgłoszenia do pobrania poniżej)

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1.Regulamin praktyk zawodowych- Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu - pobierz- aktualizacja 10.05.2021r.

2. Karta zgłoszenia na praktyki pobierz (kartę należy zlożyć między 01.04-30.06)

3.Programy praktyk: 

Praktyka zawodowa semestr II- pobierz

Praktyka zawodowa semestr III- pobierz

Praktyka zawodowa semestr IV- pobierz

4. Wykaz placówek - pobierz- aktualizacja 26.03.2021

5. WZÓR WYPEŁNIONEGO DZIENNIKA PRAKTYK

 

Student rozpoczynający praktykę powinien posiadać:

1) aktualną książeczkę zdrowia i/lub aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych, 
2) aktualne szczepienia ochronne w zakresie WZW typu B,
3) obowiązkową dokumentację niezbędną do zaliczenia praktyki, 
4) dziennik praktyk, 
5) aktualne ubezpieczenie NNW (rozszerzone o zapis związany z ryzykiem ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny) i OC. Numer polisy NNW i OC wpisany do dziennika praktyk,
6) czyste ochronne ubranie (fartuch) i zmienne obuwie.

 

PROCEDURA REALIZACJI PRAKTYKI:

1. Wybierz zakład pracy

 • z dostępnego wykazu placówek lub
 • wybierz własny (jeśli wybierzesz Zakład Pracy z poza listy, razem z kartą zgłoszenia dostarcz dokładną nazwę, adres, imię i nazwisko właściciela- dane są potrzebne do porozumienia w sprawie praktyk)

2. Wypełnij kartę zgłoszenia na praktyki  i skontaktuj się z pracodawcą

 • uzyskaj zgodę na odbycie praktyki
 • ustal termin i czas trwania praktyki

3. Złóż kartę zgłoszenia na praktyki na Uczelni

4. Odbierz skierowanie na praktyki z Uczelni oraz dziennik praktyk - dziennik praktyk do odbioru w p.227 (i ewentualnie porozumienie pomiędzy Uczelnią, a Zakładem Pracy-P.421)

5. Dostarcz skierowanie (i porozumienie) na praktyki do pracodawcy

 • Zanieś porozumienie do pracodawcy - pracodawca musi podpisać oba egzemplarze porozumienia. Jeden zostaje w Zakładzie Pracy, a drugi należy dostarczyć na Uczelnię 
 • Po dopełnieniu tych formalności możesz rozpocząć praktykę

6. Odbądź praktyki i uzupełnij dziennik praktyk (podpisy z przodu i na każdej karcie tygodniowej zgodnie ze wzorem)

7. Po zakończeniu praktyki

 • Złóż uzupełniony dziennik praktyk na Uczelni- p.227

 

FORMA ZALICZENIA PRAKTYK:

 • obecność 100%;
 • każdy student otrzymuje dziennik praktyk, który obowiązuje do ukończenia studiów na PPUZ w Nowym Targu;
 • aby otrzymać zaliczenie z praktyk należy mieć uzupełniony dziennik praktyk, komplet pieczątek i podpisów (osoby do tego upoważnionej - w dzienniku) z placówki, w której odbywało się praktyki;
 • ocenę wystawia opiekun praktyk z ramienia PPUZ;

 

Czas trwania, termin i miejsce realizacji praktyk:

1Praktyka zawodowa I- semestr 2

Czas trwania:                   240 godzin (realizowana jest w ciągu 8 tygodni; 30 h tygodniowo, 6 h dziennie);

Termin realizacji:              drugi semestr studiów;

Miejsce realizacji:             profesjonalne gabinety kosmetyczne

2. Praktyka zawodowa II - semestr 3

Czas trwania:                   120 godzin (realizowana jest w ciągu 4 tygodni; 30 h tygodniowo, 6 h dziennie);

Termin realizacji:             trzeci semestr studiów;

Miejsce realizacji:           profesjonalne gabinety kosmetyczne

3. Praktyka zawodowa III- semestr 4

Czas trwania:                   120 godzin (realizowana jest w ciągu 4 tygodni; 30 h tygodniowo, 6 h dziennie);

Termin realizacji:             czwarty semestr studiów;

Miejsce realizacji:           profesjonalne gabinety kosmetyczne