studiuj na podhaluankieta 2021Architektura wnętrzJubileusz PPUZ w Nowym TargustrategiaInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Priorytetem rozwój bazy i nauki

Rektor Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu dr hab. Robert Włodarczyk, profesor Uczelni spotkał się dzisiaj z dr Anną Budzanowską, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Andrzejem Gutem-Mostowym, sekretarzem stanu, pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki oraz byłym wicepremierem i ministrem ds. nauki i szkolnictwa wyższego dr. Jarosławem Gowinem. 

Podczas spotkania wiceminister dr Anna Budzanowska na ręce rektora dr. hab. Roberta Włodarczyka przekazała oficjalnie dotację celową w wysokości 3 mln złotych na realizację planowanej inwestycji pn. „Rewitalizacja starego szpitala w Nowym Targu na potrzeby dydaktyczne Instytutu Nauk o Zdrowiu”. Wniosek o dofinansowanie złożyła PPUZ w sierpniu br.

- Teraz przed uczelnią - wierzę w to - lata dynamicznego rozwoju. Z całą pewnością rząd i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, niezależnie od tego w jakiej konfiguracji będzie funkcjonowało, a także osobiście pani dr Budzanowska będą wspierać Uczelnię w Nowym Targu – mówił dr Jarosław Gowin. - Jestem przekonany, że uczelnia wyjdzie z powodzeniem z  tego wirażu w jakim się znalazła, a te drobne środki to tylko zapowiedź kolejnych, którymi  ministerstwo będzie wspierać uczelnię.

Rektor podziękował za wsparcie finansowe Uczelni pani minister  dr Annie Budzanowskiej i podkreślił, że jako ekonomistę i finansistę cieszą go takie „drobne” trzy miliony złotych, które stanowią 10 procent planowanej inwestycji.  – Dla nas to są bardzo grube pieniądze, pozwolą nam one rozpocząć w sposób intensywny prace inwestycyjne  – zapewnił Rektor.

Szczególne znaczenie Podhalańskiej Uczelni dla całej społeczności Podhala i samego regionu podkreślił Andrzej Gut – Mostowy, sekretarz stanu, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki. Przypomniał, że to jedyna w skali kraju uczelnia, o którą wnioskowały samorządy lokalne. Zadeklarował on także wsparcie Podhalańskiej  Uczelni podkreślając, że to w niej z racji położenia powinny być prowadzone badania naukowe związane z turystyką i jej rozwojem. To tu są bowiem fachowcy w swej dziedzinie, którzy mogą badać rynek turystyczny wieloaspektowo.

Podczas spotkania poruszono także sprawy związane z przygotowywaniem nowej strategii Uczelni oraz podniesieniem jakości kształcenia. - Chcemy postawić na jakość dydaktyki  - mówił Rektor. Zapewnił o planach związanych z uruchomieniem nowych kierunków studiów np. informatyki ekonomicznej i mechatroniki, czy zmianie nazwy Uczelni na Akademię Podhalańską. Podkreślił też, że jest dobry nabór kandydatów na nowy rok akademicki.

Rewitalizacja „starego szpitala” zgodnie z harmonogramem powinna być zakończona w  ciągu 2,5 roku. Jej koszt to około 30 mln zł. Dziś Uczelnia otrzymała 3 mln zł. Dwa lata temu obligacje skarbowe w wysokości ponad 23 mln zł., przekazane przez ówczesnego wicepremiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego dr. Jarosława Gowina. Uczelnia czeka na ich uruchomienie.  

Beata Szkaradzińska, rzecznik prasowy PPUZ

Galeria zdjęć: