studiuj na podhaluankieta 2021Architektura wnętrzJubileusz PPUZ w Nowym TargustrategiaInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Rektor PPUZ na spotkaniu Rektorów Uczelni Publicznych wybranych na kadencję 2020-2024

Kolejna debata odbywająca się w ramach Narodowego Kongresu Nauki miała miejsce 10 września 2020 r. Spotkanie zostało poświęcone najistotniejszym kwestiom, jakie wiążą się z zarządzaniem uczelnią. Konferencja miała charakter hybrydowy. Wśród nielicznego grona osób, które przybyły do Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie znalazł się Rektor PPUZ w Nowym Targu, dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk, prof. uczelni.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprosiło na debatę rektorów wybranych na kadencję 2020-2024. Celem spotkania było zaprezentowanie regulacji oraz dobrych praktyk dotyczących funkcjonowania uczelni publicznych w ramach przepisów wprowadzonych przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wśród poruszonych tematów znalazły się kwestie dotyczące ustroju i strategii uczelni, kształcenia i jego oceny, działalności naukowej i jej ewaluacji oraz wpływu COVID-19 na system szkolnictwa wyższego i nauki.

NKN FORUM jest wspólną inicjatywą MNiSW i środowiska akademickiego. Debaty, których podstawą są doświadczenia polskich uczelni we wdrażania nowych rozwiązań, nawiązują do konferencji programowych Narodowego Kongresu Nauki.

Anna Gródek, DPiW

Fot. MNiSW

Galeria zdjęć: