II DebatakonkursyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Wsparcie dla studentów

Kredyty studenckie

Informacja o kredytach studenckich

więcej »

Wsparcie osób niepełnosprawnych

Regulamin przyznawania wsparcia oraz dysponowania środkami finansowymi z funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia i kształceniu w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu Załączniki: Wniosek o udzielenie wsparcia studentowi niepełnosprawnemu Miesięczna ewidencja świadczonych usług przez asystenta studenta niepełnosprawnego...

więcej »

Faktury za studia

Fakturę dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a taką osobą jest student, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług wystawia się na żądanie tych osób. W związku z powyższym, fakturę wystawiamy na żądanie studenta zgłoszone w ciągu 7 dni od dnia dokonania opłaty za studia. Żądanie można zgłosić osobiście pok. 242, 227 lub adres email: alicja.garbacz@ppuz.edu.pl wg wzoru. Faktura wystawiana jest na osobę /podmiot, który dokonał...

więcej »

Program "Aktywny Samorząd"

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę. Więcej informacji: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty-dotyczace-programu/aktywny-samorzad-w-2020-roku/ Ulotka Prezentacja

więcej »