II DebatakonkursyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Wybory 2020

Informacje bieżące

Aktualne informacje dot. wyborów Rektora, Kolegium Elektorów oraz przedstawicieli Senatu Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu na kadencję 2020-2024.

więcej »

Regulamin wyborów

Zgodnie z §33 ust. 1 pkt. 36 Statutu Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, w dniu 28 lutego 2020 roku, uchwałą Senatu PPUZ w Nowym Targu nr 3/2020 zatwierdzony został Regulamin wyborów Rektora, Kolegium Elektorów oraz przedstawicieli Senatu Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu na kadencję 2020-2024.

więcej »

Kalendarz wyborów

Zgodnie z §58 ust. 1.2 Statutu Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, w dniu 28 lutego 2020 roku, Komisja Wyborcza, w uzgodnieniu z JM Rektorem PPUZ w Nowym Targu, ustaliła Kalendarz wyborów Rektora, Kolegium Elektorów oraz przedstawicieli Senatu Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu na kadencję 2020-2024. Komunikat Komisji Wyborczej nr 3/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. Kalendarz wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora...

więcej »

Dokumenty i formularze

W niniejszej sekcji znajdują się dokumenty i formularze, m.in. Formularze zgłoszenia kandydatów do Senatu oraz Kolegium Elektorów PPUZ w Nowym Targu, Formularz zgłoszenia kandydata na Rektora PPUZ w Nowym Targu, Formularze zgody i oświadczenia kandydata, Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

więcej »

Komisja Wyborcza

Zgodnie z §57 ust. 6 Statutu Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, w dniu 07 lutego 2020 roku, zarządzeniem JM Rektora PPUZ w Nowym Targu nr 8/2020 powołana została Komisja Wyborcza do przeprowadzenia wyborów Rektora, Kolegium Elektorów oraz przedstawicieli Senatu Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu na kadencję 2020-2024.

więcej »

Wybory uzupełniające Rektora PPUZ w Nowym Targu

Informacje dotyczące wyborów uzupełniających Rektora PPUZ w Nowym Targu na kadencję 2016 - 2020

więcej »